Klinische chemie

Klinische chemie is het gedeelte van de analytische chemie dat zich bezighoudt met de analyse van patiëntenmateriaal zoals bloed en ander lichaamsvocht ten behoeve van de diagnose en preventie van ziekte en het volgen van de effecten van behandeling. Het vakgebied klinische chemie omvat de deelgebieden algemene klinische chemie, endocrinologie en hematologie. (bron: NVKC website)

Inspelen op veranderende vraag naar diagnostiek

De complexiteit van het laboratorium neemt toe en dat vraagt om flexibele oplossingen. Roche biedt totaaloplossingen voor de bedrijfsvoering van (de)centrale laborganisaties. Roche werkt samen met klanten aan op maat gemaakte oplossingen, die routinediagnostiek verder kunnen verbeteren en het aanbod van diagnostiek ook decentraal en Point-of-Care mogelijk maken.

Betrouwbare oplossingen

cobas® is de naam van het portfolio dat bestaat uit producten en diensten rond de in-vitro diagnostiek. Voor de consolidatie van klinisch chemische- en immunochemische routinediagnostiek heeft Roche, afhankelijk van de benodigde productiecapaciteit en gewenste workflow, de beste en meest flexibele oplossing. Deze oplossingen worden geboden op basis van een modulair concept. Een installatie kan desgewenst uitgebreid worden met de stollingssystemen, de volledig geautomatiseerde urine-analyzers en moleculaire diagnostiek van Roche.